Twitter @MoNPImv

7 hours ago
MoNPImv Retweeted
@MTCCPlc: ރ. އުނގޫފާރު މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 12 ޖޫން 2019 ގައި. އަދި މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 28.66 މިލިއަން ރުފިއާއަށް. https://t.co/XwcenIAhHn
46
23 hours ago
MoNPImv Retweeted
@MTCCPlc: ވ. ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ. @MoNPImv ގެ ފަރާތުން މި ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުއަކީ 18.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. https://t.co/JEm2iUZck8
33
5 days ago
MoNPImv Retweeted
@MTCCPlc: ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

ޕްރެސް ރިލީޒް:
https://t.co/iPeALJZRVV https://t.co/1UBQZRKezr
60

Latest Galleries

stHome